Obkladačské práce

V tomto stavebním oboru s pohybujeme již více jak 25 let.

Obkladačské práce provedeme dle Vašich požadavků a naše zkušené rady jsou pro nás samozřejmostí.

V nešní době jsou na obkladače kladeny velké nároky a to hlavně s moderními velkoformátovými materiály, které je nutné pokládat na vyrovnávací systém tzv. spony, klíny pro kvalitní výsledek odvedené práce s minimální tloušťkou spáry.